• Градус
    Градус

    Търговската марка Градус е символ на качество и дългогодишна традиция на пазара на пилешко месо и продукти. През годините тя се е наложила като лидер в птицепреработвателната промишленост, благодарение на съвременното оборудване, съобразено с европейските норми, наличието на собствен сграден фонд и висококвалифициран персонал.