Bulltrend

Инвестиционен посредник Бул Тренд Брокеридж ООД е създаден през 1997 година и е един от първите лицензирани инвестиционни посредници в България. От 1998 година е член на „Българска Фондова Борса” АД и „Централен Депозитар” АД и притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз и Европейско икономическо пространство.

Целта на новия презентационен сайт на компанията е да предостави подробна иформация и да запознае широк кръг от клиенти с възможностите за инвестиции, тарифи и плановете на брокера. Компанията има модерна и нетрадиционна визия - нещо нехарактерно за конкурентите в бранша. Дизайнът е адаптивен и позволява сайтът лесно да се преглежда през мобилно устройство.

Сайтът се състои от 5 one-pager-a, които в най-горната си област формират кадрите на карусела. В допълнение на това, зареждането на сайта е съпроводено с анимация, вдъхновена от графики, илюстриращи борсови движения и елементи от техническия анализ на ценни книжа.  

Секциите „Български капиталов пазар”, „Световни капиталови пазари” и „Управление на активи” целят именно информиране на клиентите, комбинирано с интересни ефекти и специално изработени графични елементи, а за коментарите и анализите на компанията, които са широко отразени в медийното пространство, е отредена самостоятелна секция – „Анализи и прогнози”.

Виж уебсайта 

Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта

Подобни проекти