SOFIA MED

Основната идея на сайта е запознаване на потребителите с компанията, лидер в производството на валцовани и пресовани продукти от мед, медни сплави и цинк. Ключов е начинът на представяне на типовете произвеждани продукти и тяхното приложение. 

Чрез новата визия на сайта, СОФИЯ МЕД се представя като компания, която е:

  • модерна и използваща високи технологии;
  • притежаваща голям капацитет;
  • с изградени традиции и know-how;
  • държаща на качеството и съответно - на имиджа си.
Тагове към проекта Сподели проекта
Информация за проекта