BG Guide - interactive tourist portal

Нека приключението започне сега! Изследвайте непознати дестинации, запознайте се с интересни идеи за туризъм, открийте атрактивен обект и го отбележете в туристическата карта на България. 
Планирайте собствено пътуване и го добавете към маршрутите в пътеводителя или го споделете с приятелите си в социалните мрежи.
 Искате да създадете събитие и да поканите туристи с определен профил – заповядайте!
С удоволствие работихме по проекта  „Българският пътеводител“ на Националния туристически клъстер и се надяваме той да бъде полезен и приятен а множество посетители!
И не забравяйте да пътувате с лек багаж!
Let the adventure begin now! Explore unknown destinations, get interesting ideas for tourism, find out attractive places and pin them on the map of Bulgaria! Plan your own trip, add the routes to the trip planner and share them with friends in social networks. If you want to create an event and invite tourists with a particular profile - this is the place you could do that. It was our pleasure creating this website and we hope the idea would feel attractive for many tourists and users online!
 

Project tags Share this project
Project information

Similar projects