• 2013

  The Mags получи три отличия на Българските Уеб Награди

  "Браншови награди"
  3-то място за Портал за обществени консултации - http://www.strategy.bg/
  "Култура, изкуство, наука и образование"
  2-ро място за Създай бъдещето на твоя град - http://www.themags.com/bg/portfolio/interactive-and-web/sofia-answers/
  "Услуги и консултации"
  3-то място за Финансова къща Логос
  http://www.fbclogos.net/